"Kaçın! Demokrasi Geliyor!" / Banu AVAR – Ekimde kitapçılarda…‏

0
1173

Okura ilk söz

Küresel efendilerin ‘Yeni Dünya Düzeni’ için ağızlarından düşürmedikleri bir söz var: ‘Demokrasi’
Nedir sözünü ettikleri bu ‘demokrasi’? Görülen o ki, “bomba yağdırmaktır, hedef ülkelere! İşgal etmektir.. Ya da efendilerine en faydalı köleyi seçtirmektir halka!”
Irak, Afganistan, Libya bombalanırken ‘Demokrasi Geliyor!’ çığlıkları attılar..
Emperyalizmin demokrasi anlayışı işte budur: Bir ülke yönetimi eğer emperyal çıkarlara biat etmiyorsa, bombalanacaktır… Efendilerine itaatkar yönetimler işbaşına gelene kadar sivil ve askeri darbelerle canları çıkarılacaktır!…
‘Uluslararası camia’ dedikleri çakallar kulübü, her melaneti ‘demokrasi adına’ yapacaktır!
Bunun için NATO anlaşmaları,BM yasaları, istihbarat merkezleri kullanılacaktır.
12 yıl CIA’de çalışmış olan emekli ajan Philip Agee, CIA çalışanlarının ‘demokrasi’den ne anladığını şöyle açıklamıştır:

    ‘CIA için demokrasinin bir anlamı yoktur! Eğer bir ülkede seçilmiş bir hükümet varsa ve bizimle işbirliği yapıyorsa, ne ala! Eğer işbirliğini reddediyorsa, demokratikmiş, değilmiş umurumuzda değildir!’

Umurlarında olan ne mi? Amerika’nın ünlü ideoloğu Zbigniew Brzezinski bakın nasıl özetliyor:

    ‘Ulus devletlerin bağımsızlık tanımı artık değişiyor. Uluslararası tekeller ve bankalar küresel ekonomiyi yönetiyor!’

Küresel ekonomi, küresel siyaset olmadan yönetilebilir mi!
İşte bunun adı ‘Piyasa Demokrasisi’!
Piyasa demokrasisi’nin sloganı ise Özelleştirme ve Küreselleşme. Yani milli devletin küçültülmesi…
Ve Brzezinski’nin dediği gibi Piyasa Demokrasisi çokuluslu şirketlerin, ulusal ekonomileri yok etmesini gerektirir. Eğer bunu kendi arzuları ve küresel efendilerle işbirliği yaparak gerçekleştirmezlerse, başlarına ‘Arap Baharı’ gelecektir!
Ya da her türlü işbirliğine ve verdikleri onca hizmete karşılık, küresel efendilerin aralarındaki paylaşım savaşının kurbanı olup defedileceklerdir…
2011-12 yılları, Doğu Akdeniz’in, zengin Afrika ve Asya’nın küresel sermayenin tam kontrolüne geçme zamanıdır. Önümüzdeki yıllar ne yazık ki kan yılları olacak!…
Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya demokrasi gelecek. Küresel çeteler, petrol , doğal gaz vanalarının başına çöreklenecek. Petrol ve gaz zengini Arap liderlerin kasaları el değiştirecek.
Kuzey Afrika’da Pentagon beslemesi generaller ve ‘ılımlı islamcı’ çeteler, giden diktatörlerin koltuğunu ele geçirecek.
Tüm dünyadaki doğal gazın yüzde 30’una ihtiyaç duyan ve ithalatının büyük çoğunluğunu Afrika ve ortadoğu’dan yapan Çin, batı operasyonu hedefine ulaşırsa avucunu yalayacak.
Rusya, İran, Orta Asya ve Çin hedef tahtasında. Harekatın merkezinde ise ülkemiz bulunmaktadır! Türkiye Avrasya’nın kapısıdır.
Demokrasi kılıfına sarılı füzeler Kuzey Afrika ve Ortadoğu’yu döverken, kendi de ‘hedef’ olan Türkiye, celladına seryaver seçilmiştir.
Mazlum milletlerin kurtuluş mücadelesinde örnek aldığı Atatürk Türkiyesi, küresel çakalların çıkarlarının jandarması olarak boy göstermektedir. ‘Demokratik’ bombalar Müslüman halkların üzerine düşerken , Türkiye, emperyalizmin beslediği ‘muhaliflerin’ koruması haline gelmiş, haçlı üslerini, füzelerini topraklarına davet etmiştir..
‘Model ülke’ Türkiye, sadece bölgesinde değil, Afrika ve Asya’ya da vurucu güc olarak atanmıştır! Amerikan’ın ‘demokrasi’ getirdiği ülkelerde, yeniden kuruluş için Türkiye memur edilecek, tarihi sempatisi bu yolda kullanılacaktır. Türk milleti terörle kavrulurken, dünyada terörle mücadele eşbaşkanlığına atanan yöneticilere sahip olmanın acısını yaşayacaktır.
Türkiye sadece Büyük Ortadoğu Eşbaşkanlığıyla değil, Eylül 2011’de ,ABD stepnesinde ‘küresel anti-terör’ teşkilatının da eşbaşkanı olarak taltif edilmiştir!
Türkiye bir kez daha emperyalizmin cephe ülkesi olacaktır.! Tüm komşularını gözetleyecek, ABD radarlarına ev sahipliği yapacaktir. Bu radarlardan gelen bilgilerle komşuları vurulacaktır. Bu radarları koruyacak ABD askerlerine, özel ordulara Türkiye kucak açacaktır. Sularında, petrolünde, gazında, madenlerinde gözü olan İsrail’i Amerikan füzeleriyle koruyacaktır. Doğal müttefiki Rusya, Suriye ve İran’a karşı küresel sırtlanlarla saf tutacak, sonra onlarla çatıştırılacaktır… Ringde en son can vermesi düşünülen ‘model boksör’ olacaktır…..
Bunun somut verileri ortadadır:
Hatırlatalım: Kasım 2010’da NATO Lizbon’da toplandı. Bir ay sonra petrol ve gaz coğrafyasında ‘Arap baharı’ başladı. Haziran 2011’de İspanya’da yapılan NATO toplantısının adı: ‘NATO ve Akdeniz: Değişime doğru!’ idi Toplantı biter bitmez
Akdeniz’de, Baltık denizinde, Karadeniz’de ABD- NATO tatbikatları ardı ardına yapıldı.
2011 sonbaharında Doğu Akdenizde savaş rüzgarları esmeye başlayacaktı.
Asimetrik savaş dalgası enerji hatlarının tümünü hedefe aldı.
İsrail Yunanistan Güney Kıbrıs küresel şirketlerin taşeronu olarak Doğu Akdenizi parselleme yarışında. Bir Avrupa’ya bir Amerika’ya gözkırpıyorlar. Kıbrıs küresel çekişmenin merkezi. Trilyonlarca metreküp doğal gaz Suriye Kıbrıs Yunanistan hattında yatıyor.. ‘Demokrasi’ kılıcı bu hatta sallanıyor! Bu hatta çıkacak kanlı bir savaş küresel çakalların ağzının suyunu akıtıyor!
Türkiye doğudan, batıdan, kuzeyden güneyden kuşatıldı. Tam ortasına füze kalkanı bahanesiyle kuşatma orduları sokulmasına az kaldı!
Bu kuşatmadan kurtulmanın tek yolu var.
Emperyalizm yüzyıldır BÖL- YUT stratejisi geliştiriyor.. En kapsamlı denemesini Birinci Dünya savaşında tam da bu coğrafyada hayata geçirmişti. Hevesi kursağında kalmış, Rusya ve Anadolu ihtilalleriyle tüm hesapları alt üst olmuştu..
Mustafa Kemal Paşa, 20. yüzyıl başında, batı projesine, ‘anti emperyalist cephe’ projesiyle karşılık vermişti.
İçerde milli mücadeleyi örgütlerken , aynı zamanda Arapların İngiliz ve Fransız emperyalizmine karşı mücadelesini desteklemişti..
1919’da Halep’te Türklerle Arapları İngilizlere karşı birleşmeye çağıran bildiriler Gazi Paşa’nın kaleminden çıkmıştı::

      ‘Bir dindaşınız olarak aramıza sokulan ve bizi ayırmış olan fitneye, nifaka kulak vermemenizi rica ediyorum. Bütün anlaşmazluıkları ortadan kaldırmalıyız. Silahlarımızı memleketimizi bölmek isteyen düzenbazlara çevirmeliyiz.Bu çağrıyı dinlemezseniz pişman olacaksınız. Dinimizin imansız düşmanlarının vaadlerine kanmayınız!’
    (Kahire’de bulunan İngiltere siyasi temsilcisi Miralay Meinertzhagen’in İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na raporundan.(Attilâ İLHAN, Hangi Atatürk, s. 342)

Araplarla birlikte anti emperyalist kurtuluş savaşı örgütlemeyi tasarlamış, Arap ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra, Türkiye’nin onlarla bir federasyon, konfederasyon kuracak kadar yakınlaşabileceğini anlatmıştı..
Atatürkçü dış politika buydu. Ve bu ‘proje’ batının gözünü o kadar korkutmuştu ki, Türkiye’nin bir daha bu gibi işbirliklerine girmemesi için ellerinden geleni yapmışlardı.
Türkiye tüm bölge ülkeleriyle kavgalı olmalıydı. Sadece emperyalizmin uygun gördüğü ülkelerle ‘iş’ yapmalıydı. Bu işi yaparken bölgesel müttefikleri Atlantik ötesinden ayarlandı. Bölge jandarmalığında İsrail’le, Barzani’yle yan yana olmalıydı. Hata yaparsa müttefikleri tarafından icabına bakılırdı. Ama 3. küresel paylaşım savaşının başladığı bu günlerde artık ittifaklar da muhataralı!
Son yıllarda batı, Türkiye’yi yönetenleri, BOP eşbaşkanlığına atarken, Atatürk’ün ‘Ortadoğu projesi’ni tersten okuyarak işe girişmişlerdi. Önce bölgede bir lider yaratıp ‘ılımlı İslam’ modelini sahneye sürmüşler, yeni Osmanlı modeli ile Türkiye’yi kabartıp, ABD’nin jandarmalığını kamufle etmişlerdi.
Bu kitapta, 2011’in ilk yarısında Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde kan gölüne çevrilen ve sırada bekleyen ülkelerde gerçekleştirilen ‘demokrasi’ hareketlerinin kaydını bulacaksınız.
Bu kitapta, ‘yumuşak güç’ (soft power) marifetiyle, ‘halk hareketi’ diye adlandırılan turuncu darbelerin perde arkasını okuyacaksınız..
Bir yandan ‘İslam adı altında İslam düşmanı ’bir projenin, bu operasyonda nasıl kullanıldığına, bir yandan yeni haçlı seferlerinin ılımlı islam’la nasıl kucaklaştığına tanık olacaksınız.
Tek dünya devletini hedefleyen Küresel çetenin Medyayı nasıl kullandığını örnekleriyle bulacaksınız.
Ve kibirin ve hırsın esiri liderlerin uluslar arası camiaya nasıl yem olduğunu, bu küresel çeteye hizmet süreleri bitince nasıl kafese konduklarını da okuyacaksınız…
Kıfayetsiz ama muhteris liderler milletlerini sonu olmayan serüvenlere sürükleyebilirler.. Bir süre milletin gözünü de boyayabilirler.. Ama bu tarihin sonsuz akışında bir dakika kadar kısa bir süre.
Çözüm bir yüzyıl önce yine bu coğrafyada hayata geçirilmiştir. Tarihten ders almayı becerebilirse eğer, kördüğüme dönmüş sorunlara kılıç atmak yine bu millete nasip olacaktır.
Çözüm, komşu ülkelerle sırsırta emperyalizme karşı direnmek ve bunun için en zeki yolu hep birlikte bulmaktan geçmektedir.

***

2011 yılının Mart ile Temmuz ayları arasında Kanal 99’da yayınlanan 8 belgeselin genişletilmiş metinlerini ilginize sunarken, katkılarından dolayı, Hadiye Yılmaz, Mete Akıncı ve Ömür Kurt’a teşekkür ederim.
Banu AVAR, Eylül 2011

Resim
Önceki İçerik26.08.2011: Meltem TV – Güncel Özel
Sonraki İçerikHangi 'Demokrasi'?! / Banu AVAR
2009’da Avrasya TV'de DÜNYA DÜZENİ adlı haber programını yaptı. 2004-2008 arasında TRT'de ‘SINIRLAR ARASINDA’ Haber Belgesel Programının yapımcısıydı. Londra City University televizyon bölümünde yüksek lisans yapan ve BBC TV Belgesel kurslarını bitiren Banu Avar BBC Türkçe bölümünde yapımcı ve sunucu olarak çalışmış, TRT’nin Londra muhabirliğini üstlenmiş; Günaydın, Vatan, Dünya, Politika gibi gazetelerde muhabir olarak çalışmış ve birçok dizi yazıya imza atmıştır. TRT 1 ve TRT 2’de yapımcılığını, yönetmenliğini ve sunuculuğunu üstlendiği "Mozaik" ve "Kaleideskop" programları yayınlanmıştır. "32. Gün" programının ilk yıllarında programın Londra muhabirliğini yapmış ve Kıbrıs, Demirkırat gibi belgesellerde yapımcı, araştırmacı olarak görev almıştır. BEN SEZAR (‘I, Ceasar’), KIRIM SAVAŞI (‘Crimean War’), BÜYÜK OYUN ‘The Great Game’ ve TRUVA ‘Troy’ gibi BBC ve Discovery Channel belgesellerinin künyesinde Türkiye prodüktörü olarak yer almıştır. 1999’da TV8’in belgesel bölümünü kurmuş, 2004’e kadar 30’dan fazla belgesele imza atmıştır. 2004 yılında -Attila İlhan ve Erol Manisalı ile birlikte- işine son verilmiştir. Denizciler, Bir Zamanlar Kıbrıs’da, Artık BİZ DE varız!, Devlerin Savaş Alanı Afganistan, Türkiye Sevdalıları gibi belgesellerden OHRİ, GÜZEL OHRİ Makedonca’ya çevrilmiş ve Makedon Ulusal TV Kanalında bir çok kez gösterime girmiştir; Rıza oğlu Haydar ALİYEV belgeseli ise Azerbaycan Devlet Kanalında defalarca yayınlanmıştır. 2004 yılında yapımına başladığı; Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Orta Asya, Çin, Hindistan, Güney Amerika ve Avrupa’dan dosyalarla 82 ülkeden konuların yer aldığı Sınırlar Arasında belgeseli 2008 mayıs ayında ABD, İsrail, Gürcistan, İsveç Büyükelçilerinin şikayetleri sonucu yayından kaldırıldı.. Bu gerekçe TRT üst yönetimi tarafından beyan edilmiştir! Avar daha sonra, 2009 Şubat - Haziran arasında AVRASYA TV (ART)'de "DÜNYA DÜZENİ" adlı haber programını yaptı. Banu Avar, 2004-2008 yılları arasında 40'dan fazla kurumdan çeşitli ödüller ve plaketler almıştır. 8 kitabı bulunmaktadır: Sınırlar Arasında (2006) Avrasyalı Olmak (2007) Hangi Avrupa (2007) ‘Böl ve Yut!’ (2008) Hangi Dünya Düzeni (2009) Kaçın Demokrasi Geliyor (2010) Gün O Gündür (2012) Zemberek (2016)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz